Aalborg | Fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. februar 2021

Børn gror i natur og skrig og skrål

BØRN GROR I NATUR

Et nyt, lærerigt naturtilbud til børnefamilier i Aalborg Kommune.

Lær at fiske hornfisk –  prøv at samle svampe – oplev flagermus – bliv klogere på råvildt – klap en krabbe og pil en reje – tilbered vildt mad på bål – sov ude i hængekøje.

Under overskriften ”Børn gror i Natur” præsenterer Aalborg Kommunes naturvejledere Esben Buch og Ole Henrichsen en perlerække af aktivitetsmuligheder i naturen. Hver måned kan du deltage i en offentlige naturtur, som er tilrettelagt specielt for børnefamilier og altid med ny viden og nye færdigheder.

SKRIG OG SKRÅL I AALBORG

Hør om regulering af skadevoldende vildt.

Sommer i storbyen er lig med tidlige og sene skrig fra de overbefolkede rågekolonier. Og mågerne klatter på hustage og caféborde. Derfor har skytten en stor og vigtig opgave i at regulere antallet af de generende fugle.

Oplev Klaus Godiksen dele gavmildt ud af sin viden til private grundejere. Du får her masser af inspiration, tips og ideer til hvordan, du selv kan begrænse skadevoldende vildt. Se eksempler på effektive fælder, ugle- og falkekasser.